ĐỪNG BỎ LỠ

Chúng ta đã từng là bạn của nhau


Cuộc sống đôi khi phải có sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc.


Làm kẻ mình ghét phải rơi vào tình cảnh khó khăn là điều mà ai cũng mong muốn, dù không thực hiện được bằng hành động thì trong suy nghĩ thôi cũng đã đủ làm ta trở nên thỏa mãn.

Nhưng sau khi làm xong, hãy nghĩ lại xem, ít nhất thì họ còn có người ghét để mà phải “quan tâm” đến họ. Còn bạn, tiếp tục trò chơi của một kẻ đáng thương, có làm bao nhiêu chuyện thì cũng chỉ giống như tự mình gây hấn với chính mình.
Sức chịu đựng có hạn, một khi tôi đã không còn nói gì trước những trò lố của bạn hay không nhìn vào mặt bạn nữa, có nghĩa là tôi đã bấm GAME OVER giữa mối quan hệ của chúng ta. Bạn tốt xấu thế nào, sống chết ra sao thì cũng là chuyện của bạn.

Hãy cứ ôm cục tức và sự ghét bạn dành cho tôi mà sống tiếp, xem thử nó sẽ nuôi bạn lớn, giúp bạn khôn ra thế nào. 

Cảm ơn bạn vì đã từng rất tốt với tôi. Hiện tại thì tôi không chắc, nhưng tôi hứa sau này khi nghĩ về bạn, tôi chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp bạn đã làm cho tôi mà thôi. Còn những điều khác, lúc bạn làm với tôi, tôi đã không nghĩ đó là bạn - người đã từng tốt với tôi, nên tôi không bận tâm nhiều.

Phải rồi, cuộc sống đôi khi phải có sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc. Để làm gì? Lý trí để phân biệt đúng sai, phải trái. Cảm xúc để giữ lại những điều tốt đẹp đã từng có. Và đối với những người mà tôi yêu quý, tôi sẽ đặt cảm xúc lên trước, rồi mới dùng lý trí để phân định. Giống như tôi đã làm với bạn, lý trí đã chỉ cho tôi biết nơi cảm xúc phải dừng, là những gì tốt đẹp về bạn trong tôi.

GreenStar